El mètode

Inici El mètode
assessor-empresa-familiar

El meu mètode de treball com a assessor d’empreses familiars es divideix en 6 fases.

 

La primera fase correspon al reclutament d’informació i a l’anàlisi d’aquesta. En la segona fase faig un diagnòstic de la problemàtica per, posteriorment, elaborar un Pla d’acció empresarial en la tercera fase del procés. El treball que ve a posteriori és el de portar a terme els canvis en l’empresa i implementar les millores consensuades.

 

Durant tot el procés faig un seguiment de les diferents accions i, quan ha transcorregut el temps establert inicialment amb l’empresa, faig una avaluació global, que em permet analitzar els resultats i implementar noves millores en els cassos necessaris.

fases-estrategia-empresarial

Fase 1: Reclutament i anàlisis de la informació

 

Aquesta primera fase del procés és essencial, ja que em permet conèixer l’empresa en profunditat i entendre la problemàtica.

 

Consisteix en una entrevista inicial en la que recullo totes les dades possibles sobre l’empresa: la seva forma organitzativa, valors, missió, visió, producció, valors, etc.

 

Posteriorment realitzo una entrevista en profunditat, en la qual m’acompanyo d’un professional especialista en la qüestió a abordar, i entrevistes personals als membres de la família, en els seus diferents càrrecs, i a treballadors i directius de les diferents àrees de l’empresa. 

Fase 2: Diagnòstic de la problemàtica empresarial

 

En la segona fase analitzo la informació recopilada anteriorment i faig una primera avaluació de les dades, per obtenir un coneixement preliminar de la situació.

 

Cada empresa presenta una problemàtica diferent, però a grans trets tinc en compte els següents aspecte:

  • Estructura i funcionament de la organització
  • Marc de referència (valors de l’empresa, rols dels directius i treballadors, organització interna, realitats humanes, socials i econòmiques)
  • Grau de satisfacció de les necessitats bàsiques d’estructura, de reconeixement i d’acció del procés productiu, dels directius i dels treballadors.
  • Eficàcia de la comunicació interna i externa de l’empresa. 

Fase 3: Pla d’acció per a l’empresa

 

Un cop processada y analitzada la informació, elaboro un Pla d’acció per a l’empresa, amb les tècniques d’intervenció i el calendari per portar-les a terme.

 

Aquesta planificació és compartida i contextualitzada amb el client. 

Fase 4: Implementació de millores

 

Aquesta fase del procés és la més important, ja que en ella es porten a terme els canvis en l’empresa i les accions acordades inicialment. 

Fase 5: Seguiment de les accions pactades

 

Durant tot el procés de canvi o reestructuració empresarial, faig un seguiment de les accions previstes. 

Fase 6: Anàlisi de de resultats i implementació de millores

 

Les accions o canvis estructurals de l’empresa van donant resultats, dels quals cal analitzar-ne la satisfacció o insatisfacció i implantar millores.

 

Per tant, aquesta última fase del procés és, en realitat, una fase constant en la qual és molt important la comunicació i el feedback que estableixo amb l’empresa. 

Coach empresarial i consultor d’empreses especialitzat en trobar solucions als conflictes que puguin sorgir en torn de l’empresa familiar, partint de l’anàlisi global de totes les circumstàncies.

D’aquesta manera, acompanyo també a totes aquelles empreses que estiguin immerses en processos de compra, cessió, fusió etc. garantint la resolució dels conflictes de la manera més satisfactòria per a totes les parts.

Contacte

  • C/ de la República, 31 4º 1ª
  • 08202 - Sabadell Barcelona
[...]
Carregant...
Informació legal
x

Empresa: Jordi Sabater Nuri

NIF: 46641086F

Adreça: C/ de la República, 31 4º 1ª - 08202 - Sabadell

Telèfon: 606 880 739

e-mail: info@jordisabaternuri.com

Valid XHTML 1.0 Transitional