Coaching per empreses

Inici Serveis Coaching per empreses
coaching-empresarial

Com a coach empresarial acompanyo a empresaris en processos de canvi en l’empresa familiar que afecten el marc de referència personal, familiar i empresarial i que requereixen d’un suport psicoafectiu.

 

El meu servei de coaching empresarial se centra en les persones i pretén obtenir un benefici global, que contempli el benestar dels empresaris i treballadors i el benefici de l’empresa.

 

Desenvolupo els següents serveis, amb l’ajuda de professionals de la psicologia en els cassos que es requereixi.

  • Acompanyament psicoafectiu en processos de canvi en l’empresa (compra, venda, successions, fusions, etc.)
  • Acompanyament psicoafectiu durant la confecció i implantació del Protocol de Família
  • Millora de la comunicació interna i externa de l’empresa 
  • Redefinició de l’estructura organitzativa de l’empresa 
  • Suport al líder de l’empresa familiar i suport a la família empresària
  • Estructuració i gestió del temps dels caps i treballadors de l’empresa
  • Projecte total de renovació de l’empresa familiar 
canvi-a-l-empresa

Acompanyament psicoafectiu en processos de canvi en l’empresa (compra, venda, successions, fusions, etc.)

 

Les persones experimentem emocions davant de situacions de canvis que afecten les empreses, tant siguin directiu com treballadors.

 

Fer conscients aquestes emocions, que sorgeixen arran d’una nova realitat empresarial, i fer un seguiment durant el procés de canvi i la seva resolució requereix de l’acompanyament d’un professional especialitzat.

 

La meva tasca com a coach per a directius i empreses familiars consisteix en aconseguir que tots els implicats superin les dificultats que comporten aquests canvis en l’empresa i treballin en una mateixa direcció pel benestar comú. 

protocol-de-familia

Acompanyament psicoafectiu durant la confecció i implantació del Protocol de Família.

 

Quan una empresa familiar decideix elaborar i instaurar un Protocol de Família s’inicia un procés complex en el que intervenen diferents agents i sorgeixen les emocions típiques de tota situació de canvi (por, angoixa, incertesa, necessitat d’adaptació, etc.).

 

La meva labor comença abans de la redacció del document del Protocol de Família, quan s’inicia el procés de negociació per la instauració de pactes i normatives. Continua durant la redacció del protocol, assegurant que quedin clars els punts dels mateix, i s’estén durant una tercera en la que avaluo si el protocol familiar s’està desenvolupant satisfactòriament.   

comunicacio-empresa

Millora de la comunicació interna i externa de l’empresa

 

Sovint les empreses familiar poden patir disfuncionalitats en la seva tasca diària, per falta de comunicació entre els seus membres o perquè aquesta no es porta a terme de la manera adequada. 

 

Un cop detectat aquest problema és necessari establir un nou hàbit de comunicació entre els diferents membres de la família treballadora.

 

Mitjançat el meu mètode de treball la comunicació empresarial es torna més fluida i eficaç. 

estructura-empresa

Redefinició de l’estructura organitzativa de l’empresa

 

En determinades situacions les empreses familiars necessiten reestructurar els departaments, els carrers i reubicar al personal. Aquests canvis s’acostumen a produir en situacions de creixement o decreixement davant de fusions, divisions o cessions empresarials.

 

Portar a terme aquesta redefinició dels rols de treball i càrrecs de l’empresa no és feina fàcil i sovint es necessita l’ajuda d’un professional en la matèria.

 

En aquest punt, la meva tasca consisteix en seleccionar, des de la imparcialitat, a les persones adequades per a cada lloc de treball, tenint en compte les competències personals i els valors de tots els candidats, que siguin concordants amb els de l’empresa familiar. A més, fruit d’aquestes situacions de canvi sorgeixen conflictes i estats emocionals diversos que cal saber gestionar. 

Suport al líder de l’empresa familiar i suport a la família empresària

 

El líder de l’empresa familiar sovint es troba en situacions de conflicte que no sap solucionar o davant la pressa de decisions difícils. A més, pot patir un desgast, fruit de la seva gestió diària.

 

Això fa necessari el desenvolupament d’habilitats per gestionar les emocions, pròpies i dels altres membres de l’empresa, davant els reptes empresarials i familiars.

 

Amb el meu procés de coaching empresarial el líder aprèn a canalitzar i gestionar les emocions i a gaudir de la feina en el moment present. 

Estructuració i gestió del temps dels caps i treballadors de l’empresa

 

La gestió del temps a l’empresa familiar sovint comporta dificultats, pel fet de compatibilitzar el temps dedicat a la família i el temps que es dedica a la feina. A vegades els dos es barregen i sorgeixen tensions entre els membres de la família empresària, que dificulten la comunicació i generen desànims, desafeccions i fins i tot ruptura de relacions.

 

Amb el meu mètode, analitzarem i estructurarem el temps invertit en benefici de la família, de cada individu i de l’empresa. 

renovacio-empresa

Projecte total de renovació de l’empresa familiar

 

Ofereixo la possibilitat de coordinar un projecte de renovació total de l’empresa familiar, en els cassos que així ho requereixi.

 

Per fer-ho, treballo conjuntament amb professionals de la meva confiança de diferents sectors: advocats, economistes, comptables i experts en fiscalitat, dissenyadors, comunicadors, psicòlegs i altres experts afins a l’empresa. 

Coach empresarial i consultor d’empreses especialitzat en trobar solucions als conflictes que puguin sorgir en torn de l’empresa familiar, partint de l’anàlisi global de totes les circumstàncies.

D’aquesta manera, acompanyo també a totes aquelles empreses que estiguin immerses en processos de compra, cessió, fusió etc. garantint la resolució dels conflictes de la manera més satisfactòria per a totes les parts.

Contacte

  • C/ de la República, 31 4º 1ª
  • 08202 - Sabadell Barcelona
[...]
Carregant...
Informació legal
x

Empresa: Jordi Sabater Nuri

NIF: 46641086F

Adreça: C/ de la República, 31 4º 1ª - 08202 - Sabadell

Telèfon: 606 880 739

e-mail: info@jordisabaternuri.com

Valid XHTML 1.0 Transitional